Med utmattelse i fokus

For å få en bedre hverdag med utmattelse, trenger vi en bredere forståelse. Vi trenger å forstå mer selv, men også de som er rundt oss og de vi møter i helsevesenet. På  Nordlandssykehuset har de nå tatt utmattelse på alvor! For en stund siden ble jeg kontaktet av lærings og mestringssenteret (LMS)  på Nordlandssykehuset i Bodø. Vi avtalte et møte for erfaringsutveksling og for å se videre på fremtiden. Det ble et herlig møte! Et møte med personalet fra LMS i Bodø, der LMS Lofoten/Vesterålen var med oss på Skype, noen fra personalet til revmapoliklinikken,  noen fra biblioteket og noen fra brukerorganisasjonen for lymfekreft. Et rom fullt med engasjerte mennesker! På Nordlandssykehuset ønsker de å sette utmattelse på dagsorden. Utmattelse er ikke bare noe  vi som har muskel og skjelettlidelser sliter med; mange mennesker med andre diagnoser opplever å ha utmattelse som et symptom.  Derfor ønsker Nordlandssykehuset å informere og oppdatere sitt helsepersonale rundt utmattelse, alle  du møter når du kommer på sykehuset. Men de har et stort fokus på dette på revmaskolen også, der de underviser både deg som er pasient og dine pårørende. I fremtiden vil de gå enda mer ut med dette og ta informasjon om utmattelse med seg ut av sykehuset, der de skal dele informasjon om sykehuset og viktige tema til flere enn bare pasienter.  Det er så bra! Jeg deler engasjementet rundt dette og ser frem til et flott samarbeid me disse herlige mennesker! <3

På møtet snakket vi mye om en hverdag med utmattelse. Å ha utmattelse, å oppleve vedvarende slitenhet, berører ikke bare deg. De som bor sammen med deg er i høyeste grad berørt av dette! Om du har barn er det viktig å snakke med de. De trenger å forstå. Og selv om de er liten, forstår de mer enn du tror. Også din partner trenger å forstå. Felles for dem er at de ønsker at du skal ha det bra. Når du har satt deg litt mer inn i dette med utmattelse, når du ser at du må ta hensyn til deg, din kropp og dine begrensninger, er det tid for å involvere dine kjære. Fordi sammen kan dere bygge en hverdag som fungerer bedre for alle! Med litt tilrettelegging, litt ekstra tid til hvile, kan du kanskje være med ut en tur i snøen? Utetid for hele familien? Dette er bare et lite eksempel på det dere kan oppnå ved å stå sammen. <3

Også dine venner blir påvirket av din utmattelse. De opplever kanskje at du er mer fraværende, ikke møter opp like ofte, trekker deg litt tilbake? Snakk med dine venner! Fordi også de trenger å forstå! Også de ønsker bare at du skal ha det bra! Også her kan ting tilrettelegges! Vi trenger våre venner! En av våre tre psykologiske behov er samhørighet. Vi mennesker trenger å føle at vi hører til et sted, vi trenger fellesskapet. Og om vi kanskje ikke er i arbeid lenger, trenger vi å finne felleskap et annet sted. Blant våre venner, i en revmatikerforening, turgruppe, eller andre plasser. Vi mennesker ønsker å være sammen. Også når vi er syk! <3

Hvordan kan du lære mer om utmattelse? Du kan klikke deg inn på http://www.revmatiker.no. Når du da går videre til – du og diagnosen- mestring, finner du mye god informasjon. Jeg selv hadde mye glede av å lese boken Lev godt med Sykdom som dere ser på bildet her. Noen lokale revmatikerforeninger  tilbyr et selvhjelpskurs for utmattelse. Ta kontakt med Norskrevmatikerforbundet eller se på aktivitetskalenderen på samme nettside som nevnt ovenfor. Men du kan også ta kontakt med legen din og snakke om tilbudet i helsevesenet som er tilgjengelig for deg. Revmaskolen, som jeg nevnte, er kun for de som har inflammatoriske ( med betennelser ) revmatiske diagnoser. Finn frem til det som passer best for deg! Lær mer om utmattelse! Det hjelper! 🙂

Årsaken til fibromyalgi

Hva er årsaken til fibromyalgi? Det finnes ikke bare et svar på spørsmålet. Vi kan lese om mange mulige årsaker, felles for disse er at ingen er 100% sikker. Det er fremdeles mulige årsaker. Det pågår mye forskning rundt fibromyalgi og årsaken er et  tema som blir lagt stor vekt på. Fordi dette er kjempeviktig! Når vi får et endelig svar på hva som er årsaken til fibromyalgi er dette et viktig steg på veien til rett behandling! Det er nettopp dette vi venter på!

Hva er de mulige årsaker til fibromyalgi? I informasjonsheftet som Norsk Revmatikerforbundet har ute på sine nettsider beskrives det på følgende måte:

Det er ganske sikkert at det ikke finnes en konkret årsak til fibromyalgi. Det dreier seg heller om en årsakskjede, som varierer noe fra person til person. En mulig årsak kan være en dysfunksjon i nedstigende nervebaner og sentral sensitisering. Vanskelige ord! Man kan også si at på grunn av langvarige smerter oppstår det en feilkobling og forandring i våre nerveceller og nervebaner. Det er flere elementer som kan bidra til opplevelse og grad av smerte; både nevrofysiologisk, hormonelle, følelsesmessige og kognitive faktorer.

Hva vil det si? Det vil si at mye kan være med på å bidra til at vi utvikler fibromyalgi. Først og fremst kan en faktor ligge latent i kroppen vår. Det er i genetikken, i vår arv. Mange opplever at det er flere i en familie som har fibromyalgi. En annen faktor er disse langvarige smerter. Dette gjelder da smerter i kropp og sjel. Jeg leste denne uken en artikkel der forskere i USA har gått veldig inn på store traumer i barndommen som en stor årsak av blant annet fibromyalgi. I vårt voksne liv kan vi også oppleve vanskelige og vonde perioder. Jeg har opplevd  perioder i livet mitt med ekstra store emosjonelle påkjenninger. Jeg føler at dette har gjort meg sterkere. Men kanskje dette er en av faktorene til min diagnose? I tillegg har vi langvarige smerter i kroppen vi kan være utsatt for. Det kan være mye forskjellig; alt fra traumer og prolaps til kroniske sykdommer som gir smerter. Mange som har for eksempel en revmatiske diagnose som leddgikt har en fibromyalgidiagnose i tillegg.

Som du ser; mye kan sies om årsaken til fibromyalgi. Jeg kunne har skrevet mye mer! Jeg er glad for forskningen som pågår kontinuerlig! Det gir meg håp på en fremtid der forholdene rundt fibromyalgi er mer avklart og ryddig. Men det er noe vi aldri kommer bort fra: vi er alle forskjellig, vi opplever alle forskjellige årsaker til nettopp vår diagnose og vi opplever vår hverdag og våre smerter på en forskjellig måte. Fellesskapet finner vi i de store linjer, gjenkjennelsen og forståelsen….. <3

Våre kjære

Når du er usynlig syk, er hverdagen ikke like enkelt bestandig. Men  til våre pårørende og venner, blir også  hverdagen påvirket. Det kan være tøff å leve med noen som har kroniske plager. Mye som skal taes hensyn til, mye som må tilpasses. Men også mye som skal forståes, ikke minst. Vi snakker mye om mestring, der kunnskap om våre plager og vår diagnose er en viktig start. De som er rundt oss trenger også å mestre! De trenger også kunnskap!

Vi har mange rundt oss. Alt fra partner, samboer, til  barn og barnebarn. Det er forskjellig fra meg til deg og til alle. Felles er at vi ikke er alene. I tillegg har vi våre venner. Først og fremst må vi huske at våre kjære ønsker bare at vi skal ha det bra. Det er viktig! Viktig når vi sliter med dårlig samvittighet fordi vi gjør alt litt vanskeligere i  hverdagen. Når mamma ikke kan bli med på dagstur fordi hun har så vondt. Når du må avlyse en romantisk middag fordi magen har slått seg vrang(igjen!). Når du må avlyse en kopp kaffe på i byen for femte gang. Når du ikke kan sitte barnevakt fordi formen er på bunn.  Da har vi så mye dårlig samvittighet at det gjør vondt verre. Det er da kunnskapen kommer inn. Våre kjære må forstå! De som står oss nær blir ofte overvurdert. Vi tror at de kjenner oss så godt at de vet hvordan vi har det. At de ikke trenger en forklaring, at de skjønner sammenhengen. Det gjør de ikke! Vi har akkurat begynt å forstå selv hvordan vi har det! Det har tatt tid. Våre kjære trenger også tid til å forstå, og de trenger at du sier hvordan du har det. De trenger å vite hva som skjer med deg, hva de kan gjøre for at du kan få det bedre. Dette gjelder både våre barn, barnebarn,  partnere og venner.  De vil vite! Fordi når du får det bedre, når du får en lettere hverdag, får også dem det bedre! Da får alle det bra! Får du dårlig samvittighet fordi alle må ta hensyn til deg? Føler du deg lite verdt? Du ville ha stillet opp akkurat like mye om en av dine kjære hadde en usynlig sykdom. 🙂  Nå er det bare sånn det er, du har ikke bedt om å bli usynlig syk. Husk det!

Når jeg har skrevet om smerter i tidligere innlegg, har jeg forklart at våre smerter blir påvirket av vår omgivelse. Vi blir påvirket av det som skjer rundt oss. Vi trenger å ha gode holdninger rundt våre smerter; ikke gi dem for mye oppmeksomhet, gjøre noe som kan virke smertelindrende, ta hensyn til kroppen vår. Det er viktig at også de som er rundt oss forstår litt mer om dine smerter. De trenger at du sier hvordan det er, hva du tenker, hva du gjør og hva du ikke gjør. Sammen er dere sterkere! Også dine kjære kan få spørsmål rundt din sykdom. Spørsmål som er vanskelig å svare på. Spørsmål som kan være vondt. Dere må snakke sammen for å stå sterk i deres hverdag. Og jeg sier igjen: Sammen er dere sterkere!

Trenger dere hjelp? I Norsk Revmatikerforbund avholdes det  kurs for deg og dine pårørende .Av og til i sentral regi, men også flere lokalforeninger kan tilby kurs for par og pårørende.  Følg med på www.revmatiker.no på aktivitetskalenderen om det kommer noe dere kan delta på.  I tillegg er det  mange rehabiliteringssentre som  tilbyr mestringsopphold der både du og pårørende kan delta. Snakk med fastlegen din om mulighetene for deg og dine.

Treningsmål

Selv om vi havner i kjelleren av og til; noe som følger med på et liv som kroniker, vet vi at vi kommer oss opp igjen! Det går over! Og noe som er veldig viktig ved muskel og skjelettplager, er trening. Om vi liker det eller ikke; vi trenger trening for å styrke våre muskler og ledd. I tillegg til å ha en aktiv hverdag. Det er viktig å holde seg i aktivitet og det er ofte små grep som skal til for å få inn litt mer hverdagsaktivitet. Ta trappene istedenfor heisen, gå av bussen litt før, ta sykkelen til butikken om du kan, kom deg ut i friluft og mye mer. Disse hverdagsaktiviteter hjelper på at vi blir mindre stive i kroppen vår, så vi klarer å fungere på en bra måte. Men vi trenger mer! Vi trenger både styrke og kondisjon!

Hva trenger du? Trenger du motivasjon til å komme i gang med treningen? Eller trenger du motivasjon til å fortsette med treningen din? Jeg synes jeg har trent bra det siste året. Jeg har erfart at trening fungerer som smertestillende for meg. Jeg får mindre smerter av å trene. Dette har ført til at jeg har klart å slutte med mine medisiner! Det er jeg fornøyd med! Men da jeg var på Helse Camp i november i fjor ( du finner innleggene om Helse Camp under kategorien trening øverst i  menyen) har jeg kjent på kroppen at jeg får det enda bedre av mer intensiv trening. Jeg har trent kondisjon for hjerte, lunger og blodkar og jeg har trent styrke for mine muskler og ledd. Men jeg har vært litt  forsiktig. Etter å ha prøvd å trene med mer intensitet, har jeg oppdaget at jeg faktisk tåler godt litt mer action! Og etterpå har jeg kjent at det har mer effekt! Det er bra for minn kropp!

Så mitt treningsmål for første delen av 2019 er å trene med mer intensitet. For å gjøre målet mer spesifikk sier jeg skal trene kondisjon og styrke to ganger i uken, at jeg skal bruke tøffere treningsprogram , de som er mer krevende og de som gjør meg mer svett og sliten. ( jeg bruker appen My Workout) Jeg går rett og slett et nivå opp! For å gjøre målet tidsbegrenset sier jeg at jeg skal ta en vurdering og evaluering i slutten av mars. Jeg blir glad av treningen, samtidig som det er min smertemedisin, så å jobbe med dette målet er attraktiv! I tillegg skal jeg fortsette med min hverdagsaktivitet og andre treninger. Bassengtrening, sykt aktiv,  turgåing, husarbeid, spasertur til byen og mye mer! Alt dette skal gi meg energi og overskudd til mine oppgaver i hverdagen. Klarer du å sette deg et mål? Prøv!

Jeg er kjempeglad for at det er så mange som ønsker å lese bloggen min! Jeg elsker å skrive og har et stort ønske å kunne hjelpe andre med muskel og skjelettplager. Jeg håper bloggen min kan være litt til hjelp i en hverdag med  kroniske plager. Kanskje jeg kan hjelpe nettopp deg? Du kan følge bloggen min ved å finne facebooksiden mallemey, du finner linken øverst. Lik siden! Siden jeg startet med bloggen har jeg fått lov til å dele mine innlegg på mange facebookgrupper der revmatikere og andre med muskel og skjelettplager  er inne på. Jeg sender en stor takk til alle administratorer som har gitt meg lov til det. Jeg må kanskje dele litt mindre der i fremtiden, men håper dere vil fortsette med å dele mine innlegg! Det betyr veldig mye og hjelper meg med å nå enda flere med en kronisk hverdag. Så tusen takk for at dere liker, kommenterer og deler! <3

I kjelleren

Nå har vi akkurat kommet i gang med det nye året og man leser omtrent ikke annet enn gode råd til et bedre liv. Nyttårsforsetter, slanking, målsetning, trening og mye mer. Det kan være utrolig slitsomt og irriterende når du sitter der og har så mye smerter at du nesten ikke klarer å være oppe. Når formen er så dårlig at du helst vil krype under dynen og stenge alt ute. Da trenger du virkelig ikke alle gode råd og mennesker som skriver at man bare skal ta i litt, så blir alt så mye bedre! At du må glemme smertene og komme deg videre. 🙁 Da må du virkelig beherske deg så du ikke kaster mobilen i veggen!

I vår hverdag med kroniske plager havner vi alle sammen litt i kjelleren før eller senere. Nedturer følger med på kjøpet og det kan det bli flere av. Hvordan skal vi takle disse nedturer? Det er ikke så enkelt! Det hjelper lite å få høre at du bare må overse dine smerter, tenke på noe annet, eller trene litt ekstra. Først og fremst er det viktig å vite at disse nedturer kommer. At flere enn deg opplever det. Det er viktig å akseptere at de finnes. Men det er også viktig å vite at disse nedturer er forbigående, det går faktisk over! Men hvordan kommer mann  ut av kjelleren igjen?

Vi må huske at vi ikke er alene! Når du har havnet i kjelleren, når det er mørkt og du finner ikke lysbryteren, må du vite at du kan få hjelp med å finne lysbryteren! Av de du har rundt deg, som kjenner deg. Men også av de som selv har kjent på kroppen hvordan du har det nå. Når jeg har mye smerter, er sliten, har en skikkelig dårlig dag, og det skal være bassengtrening, ønsker jeg helst å være hjemme. Jeg ønsker i hvert fall ikke å sprelle i vannet! Men jeg møter opp allikevel! Hvorfor? Fordi jeg får snakke med andre som vet hvordan jeg har det, andre som forstår. Treningen? Jeg gjør så mye eller så lite som jeg klarer. Men  som oftest er jeg mye bedre når jeg kommer opp av vannet igjen og oppdager at jeg har trent bra uansett! 🙂 Dette er bare et lite eksempel. Jeg kan møte opp på kafe treff her i lokallaget, eller jeg kan ta en telefon til en likeperson. ( du kan finne en likeperson nær deg på www.revmatiker.no) Jeg får god hjelp og forståelse hjemme, men synes det hjelper best å snakke med noen som har kjent det på kroppen, noen som vet. Sammen er vi sterkere!

Året som kommer

Å leve med kroniske plager og/eller utmattelse, er krevende. Vi gjør så godt vi kan for å mestre vår hverdag.  Jeg leste denne uken kloke ord fra Bjorg Thorhallsdottir der hun synes det kan føles som vi må stupe ofte. Bjorg sier at dette starter allerede når vi er små; for eksempel når vi blir flyttet fra den kjente barnehagen til en ukjent, stor skole. Da må vi stupe uti og ta sats! Vi klarer det! Vi blir kjent med barna, lærere, føler oss trygg etter hvert. Vi møter disse situasjoner gjennom hele livet; en ny jobb, nye venner, flytting og mange flere ukjente vann vi må stupe uti.  Når vi får en kronisk sykdom, blir vi kastet ut i noe ukjent. Noe vi må bli kjent med, noe vi må bli trygg på. Vi stuper uti og ofte kan det ta tid før vi føler trygg grunn under våre føtter igjen. Det hjelper å planlegge. Vi må ha en plan…..

I innlegget mitt fra lillejulaften, ønsket jeg at dere skulle se litt tilbake på året som har gått. Hva synes du har gått bra? Er du veldig fornøyd med at at du er begynt på bassengtrening? Har du klart å møte opp hver uke? Kjenner du at det er bra for kroppen? Da kan det være en del av planen din for året som kommer: fortsette på bassengtrening en gang i uken. Kanskje du vil utvide til to ganger i uken? Noe mer du er fornøyd med? Noe du vil gjøre mer av? Har du møtt nye mennesker ved å bli med i den lokale revmatikerforening? Ser du frem til nye møter? La det være en del av planen din!  Har du prioritert egentid ved å møte en venninne til en kaffekopp i byen? Herlig! Det vil du fortsette med!

Er det noe du er mindre fornøyd med? Har du kommet frem til at du ikke er flink nok til å be om hjelp? Sier du ja for ofte? Prioriterer du ikke det som er bra for deg? Som kan gi deg energi? Vil du trene mer regelmessig? Få det med i planen din! Ta utgangspunkt i året som har gått og lag en plan for året som kommer. Ikke ta for mye på en gang; lag en enkel plan som du klarer å forholde deg til og heller justere den etter hvert.

Du kan også lage et eller flere SMARTe mål. Du kan lese mer om SMARTe mål her: https://mallemey.blogg.no/2018/05  ,i et av mine tidligere innlegg, men du finner også mange  nyttige tips her: https://www.revmatiker.no/lev-med-diagnosen/trening/?#section7  I 2018 var et av mine mål å bli trygg i kano/kajakk. Det målet har jeg nådd! Jeg har deltatt på et helgekurs for kajakkpadling og nå synes jeg bare det er herlig å være på vannet. Jeg er stolt av meg selv! Nå jobber jeg med nye mål for 2019. Har ikke helt landet på noe konkret ennå, men det var mye i 2018 jeg var spesielt fornøyd med og vil fortsette med. Men jeg har lyst å utfordre meg selv med et nytt treningsmål. Skal tenke litt mer på det. Planen min for 2019 har mye fokus på at jeg ikke skal ta for mange oppgaver på en gang, så jeg kan gjøre de oppgaver jeg har på en bra måte. Jeg skal ha fokus på roen i hverdagen, familien og helsen. Overskuddet skal jeg bruke på bloggen min og  mine verv i NRF. Nå kan 2019 bare komme!

Så min oppfordring til deg er å jobbe videre med planen din for 2019. Det hjelper å planlegge! Det aller viktigste i planen din er at du prioriterer det du liker, det som gir deg overskudd, det som er viktig for deg. Og om vi har en plan eller ikke: Vi må leve !

Året som har gått.

For å mestre en hverdag med utmattelse og/eller kroniske plager, trenger vi en plan! Starten på et nytt år er en fin tid til å revurdere planen vår, eller lage en helt ny plan. Men for at vi skal lykkes med vår plan, må vi se først på tiden bak oss. Hva synes DU; hva har gått bra, hva kunne har gått bedre? Jeg ønsker at du ser tilbake på året ditt og tenker på tiden som har gått. Hvordan har det gått med din helse? Hvordan har du jobbet med helsen din? Har du vært stabil? Blitt bedre? Blitt dårligere? Har det kommet nye aspekter i din helsesituasjon? Har du gjort noe nytt? Har du nådd dine mål?

Synes du dette er vanskelig? Jeg skal se tilbake på året mitt for å gi deg noen eksempler.

Utmattelse: Jeg har jobbet ganske så bevisst med utmattelsen min. Også her har jeg jobbet systematisk; jeg har kartlagt min hverdag og utifra det har jeg laget en plan. Men dette året har jeg også holdt flere foredrag og kurs om utmattelse; det har vært veldig gode repetisjoner og påminnelser for meg! I året som har gått, hadde jeg flere enkle dager og deler av dager der jeg følte meg veldig sliten, men jeg har ikke vært sliten  over lengre tid. DET er jeg fornøyd med! Jeg har tilpasset mine oppgaver, passet på å ikke gjør for mye på en gang; jeg har prioritert. Prioritert det som gir meg energi. Det har fungert for meg.

Smerter: Jeg synes mine smerter har blitt mindre. Om de virkelig er mindre eller om jeg ikke kjenner de så mye, er jeg litt usikker på. Det viktigste er at de er til å leve med. Hvorfor har det gått bedre? Jeg tror en viktig grunn er at jeg har trent regelmessig og i tillegg har vært mye i aktivitet. Jeg har trent kondisjon og styrke, vært ute på turer, gjort alt jeg liker. Nå trenger jeg veldig sjelden smertestillende. DET er jeg fornøyd med! I høst fikk jeg problemer med en skulder; noen behandlinger og mye egeninnsats med daglige øvelser løste problemet. (jeg er nesten bra nå)

Medisin: Jeg har klart å slutte med medisinen! I flere år har jeg brukt naltrexon for fibromyalgien. Jeg følte at jeg hadde god effekt av den. I sommer måtte jeg ta et kort opphold fra naltrexon. Men i stedet for å starte opp igjen, prøvde jeg å la være. Det har gått så bra! Hvorfor? Også her tror jeg at jeg kan takke min trening og min aktivitet. Trening som medisin- det er meg!

Mestring: Jeg føler at jeg takler min hverdag med fibromyalgi veldig bra. Jeg har blitt bedre på å be om hjelp, konsentrerer meg på det jeg kan og ikke det jeg ikke kan. Jeg får mye glede av å være tillitsvalgt i Norsk Revmatikerforbundet. Det betyr mye for meg; jeg føler at jeg er med i dette samfunnet, jeg føler tilhørighet og jeg blir engasjert. Jeg føler at jeg kan bety noe for andre! Det gir meg mestringsfølelse!

Bloggen: I april i år startet jeg denne bloggen. Den har gitt meg mye glede! Og om jeg skal se på lesertall og alle koselige tilbakemeldinger, har jeg klart å skape glede for dere også! Jeg håper at dere som leser, sitter igjen med litt mer kunnskap, litt mer inspirasjon og litt  mer varme i deres hverdag som kroniker. At vi  kan føle oss litt mindre alene med våre plager. Sammen er vi sterkere!

Jeg håper mitt tilbakeblikk var litt til hjelp og gir deg inspirasjon til å se tilbake på ditt år. Ta deg tiden til dette  i et ledig øyeblikk, det er alt jeg ønsker. I neste innlegget , som kommer på søndag, kan vi se litt på året som kommer og planen for en god hverdag. En god plan gir mestring i hverdagen!

God jul!

I dag er det lillejulaften! Det blir jul i år også! Hvordan har det gått med deg? Har du klart å stresse litt mindre? Til tross for alle gode råd jeg har gitt dere, har det ikke gått helt knirkefritt her heller! Jeg syntes jeg hadde planlagt godt, samlet opp det jeg skulle gjøre ute i butikkene, ble ferdig med julegaver i god tid. Allikevel møtte jeg meg selv i en eller annen butikk hver dag denne uken! Er det mulig? Jeg hadde bestemt meg i år for å ikke vaske noe unødvendig. Det som kunne utsettes, skulle utsettes. Det gikk faktisk bra! Jeg stresset mindre med vasking og hadde plutselig en dag tid til overs til å vaske gjennom kjøleskapet! DET var nødvendig! Men den dagen vi skulle ta vasking av stuen, kjøkken og gang; vaskingen jeg og mannen min bruker å ta sammen, var en tung dag uansett. Trodde det skulle bli en grei oppgave, men da vi var ferdig, var også kroppen min ferdig. Fornøyd med nyvasket hus var jeg uansett! Jeg har ikke baket særlig mye. Har funnet ut at småkaker og annet ikke blir spist. Jeg har bakt brød denne uken; vi er glad i brødskiver med god pålegg. Brødbaking er jeg god på. Men da jeg skulle prøve å bake noe nytt; små ostekaker i muffinsformer, var ikke det så lett. Jeg ble stresset og utålmodig. Dette ble ikke noen fine kaker! Nå har jeg lært: ikke prøve å bake noe nytt uken før jul! Krumkakene dere ser på bildet under, har ikke jeg ansvaret for. Da hadde de ikke blitt så fine! 🙂

Selv om jeg er fra Nederland, liker jeg å holde på mange gamle Norske tradisjoner. Jeg elsker den norske julen! Jeg lar advent være advent og pynter til jul rett før jula kommer. I Nederland kommer ofte juletreet opp tidlig i desember. Også her i Norge er det mange jeg kjenner som tar frem nissene og julepynten tidlig i adventen. Jeg liker å vente. Når advent kommer, blir det lilla toner i huset og julegardiner kommer opp. Julepynt må vente.  Egentlig liker jeg å pynte til jul på lillejulaften, men siden jeg ble syk har jeg måtte skyve pyntingen en dag tilbake. Jeg har fingrer som ikke tåler så veldig mye; de blir vondt og  skjelven ved mye belastning. I det daglige kan jeg fordele det jeg skal gjøre, men å pynte til jul; noe jeg elsker å gjøre, det  blir for mye på  en gang! På lillejulaften(i dag)  er det lutefisk på menyen her i huset; da kan jeg ikke være skjelven ! Jeg har opplevd å trenge hjelp til å renske fisken ved middagsbordet. Det er kjedelig! Derfor litt planlegging fra min side. 🙂

Jeg har før vist dere kontoret 🙂 mitt. Nå har julen inntatt kontoret! Vi har en liten stue, men jeg får plass til myyyyye julepynt allikevel! Jeg har mye fra før og hvert år kommer det i allefall en ny nisse til. I år ble det noen flere 🙂 Nå er det lillejulaften og jeg koser meg! <3 Ser rundt i stuen og elsker det jeg ser. Treet ble ikke som andre år. En liten lyskrise førte til at det ble bare masse fargelys i treet. Litt heftig, men det får gå! Jeg gleder meg til god middag senere etter en rolig dag i dag. Skal ikke gjøre stort i dag; hvile mine fingrene, hvile min kropp og bare kose meg! Julaften blir også rolig. Det er sånn vi liker å ha det, sånn det fungerer best. I julen og romjulen liker jeg å komme meg litt ut; noen turer, noen julebesøk. For så å være hjemme igjen og kose meg videre. Koser meg med en god bok, strikking, julefilmer og julemusikk. Min oppladning til et nytt år! 🙂

Jeg ønsker dere alle en fin jul! Håper dere får det fint, klarer dere uten stress. Bruk tiden på dem du er glad i, i tillegg til å sette av litt tid til deg selv. Kos dere masse! <3

Med utmattelse inn i julen?

 

Om noen dager går vi inn i julen. Nå har du stått på hele desember; kjøpt gaver, vasket, baket, kanskje vært på julekonsert og mye mye mer. Nå kan du senke skuldrene dine….Har det bare ikke vært for den plagsomme utmattelsen! Trett ifra du står opp, trett under alle koselige julesammenkomster, trett hele tiden! Hva kan du gjøre for å få det litt bedre?

Norsk Revmatikerforbund har lagt ut en fin artikkel med gode råd fra ergoterapeuten på  www.revmatiker.no. Du kan lese den her: https://www.revmatiker.no/kom-deg-helskinnet-gjennom-julen-6-gode-rad-fra-ergoterapeuten/  

I går kom det også ut en bra artikkel med gode råd i julestresset på ABC Nyheter, der  Anna, som er en av de dyktige ansatte i Norsk Revmatikerforbund, og som er selv kroniker,  har blitt intervjuet.  Les artikkelen her: https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2018/12/18/195484440/det-viktigste-er-ha-krefter-til-kose-seg-med-dem-man-er-i-glad-i-i-jula

Sammen: Jeg vil gjenta det jeg har sagt før; det er ingen skam å be om hjelp! Jeg vet at det ikke er like enkelt bestandig å be om hjelp, men det er så viktig å få litt avlastning! MÅ du rydde alene etter en stor middag? Ved å fordele oppgaver blir oppgavene overkommelig, samtidig som det er trivelig å holde på sammen. Barna vokser på å få sine oppgaver og blir veldig glad av å kunne hjelpe deg. Men også dine gjester tar i et tak om de bare blir spurt! Julen er for oss alle og da skal vi ha det best mulig alle sammen!

 

Planlegge: Også julen kan planlegges litt! Du kjenner deg selv og din kropp så bra at du vet at du kanskje blir veldig sliten av familiesamlingen hos mor og far som dere bruker å ha første juledag? At du har veldig lyst å dra på andre juldags-fest, men også vet at du er ferdig før kvelden er omme? At du får en kjempedårlig dag etterpå? Du kan tenke litt gjennom julen, tenke over hva dere skal gjøre, hvordan dagene dine blir. Det er ofte fullt mulig å spørre din partner eller din venn å stikke ut med ungene for å ake .Denne tiden kan du benytte ved å hvile deg litt på sofaen.  Om dere skal dra på hyggelig samvær i familien, kan du si på forhånd at dere kommer litt senere enn de andre; så kan du lade opp med  en strekk på sofaen først og sammenkomsten blir ikke så lenge. Om du har veldig lyst å dra på fest, kan du kanskje bestemme deg for å dra hjem i halv tolv tiden? Si det til de du skal dra sammen med? Så får du en hyggelig dag etterpå også! Det er ofte de små grep som du kan gjøre, som kan bety så mye for deg og formen din! Også i julen kan du sette av litt egentid; om du føler deg bedre av det, får alle rundt deg det bedre!

Senk kravene! Det er ofte vi selv som setter de største krav. Vi må lære å sette pris på det enkle, satse på nærhet og varme. Bytt gjerne ut noe av det dere bør gjøre i julen med noe dere har lyst å gjøre i julen! Senk tempoet og kryp fremfor fjernsynet for å se en deilig julefilm med hele gjengen! Trenger dere litt luft etter en lang julemiddag? Ta turen ut; selv en liten tur gjør godt! Kanskje andre juledag er en perfekt dag til å gå rundt i pysjen til langt ut på dagen? Med frokosten som man forsyner seg av selv, så lenge man vil? Kanskje ungene kan være hos bestemor eller en tante en dag i romjulen? Noe både ungene og bestemor/tante ofte setter veldig pris på! Også får du en dag fullt av egentid! (bare ikke benytte den til å rydde alt du ikke fikk tid til de siste dager!) Tenk gjennom julen og ta bort store krav til deg og dine. Det er kosen vi alle setter mest pris på! <3

Min konklusjon er at det enkle ofte er det beste! Lag en plan for julen, gjerne sammen og se etter det som skaper nærhet, hygge og senkede skuldre. Se etter varmen! 🙂

Samtidig vil jeg ikke glemme alle dere som ikke lager så mye styr i julen. Som liker å være for seg selv, stille og rolig. Det er mange som ønsker det. Også det må det være rom for og det må være noe vi respekterer. Vi må huske at vi er forskjellig og har forskjellige ønsker. Også i julen.  Julen er for alle!

Litt mer om min jul og mine løsninger i neste innlegget som kommer på søndag – lille julaften. Kos deg etter beste evne i mellomtiden og husk: egentid, nærhet og varme! <3

Verdifulle smil

Våre smil er undervurdert! Jeg tror at vi ofte glemmer hvor mye et smil kan bety. Hvor mye det betyr for meg, som smiler, for deg, som mottar smilet og for vårt samfunn, som trenger flere smil.

Jeg leste om en dame, som jobbet på en stor arbeidsplass. Her hadde det blitt omorganisering og alle hadde blitt plassert i et åpent kontorlandskap. Hver morgen måtte hun gå forbi mange kontorpulter, forbi mennesker hun ikke kjente. Hun brukte å være i dårlig form på morgenen, trett og stiv i kroppen. Men når hun gikk gjennom kontorlandskapet, så hun jammen mange som var trett og uggen ! Dette fikk henne til å tenke. Var det noe hun kun bidra med til å gi andre en bedre start på dagen? Hun begynte å smile! Hver morgen når hun gikk gjennom kontorlandskapet, smilte hun til alle hun passerte. Smilte og hilste god morgen. Først var det mange som så rart på henne, men etter kort tid fikk hun mange smil og hilsninger  tilbake. Det var da hun oppdaget at dette gjorde starten på dagen hennes mye bedre! Hun følte seg med et mindre trett, litt stiv ennå, men dette ble skjøvet litt i bakgrunnen av denne kommunikasjonen. Dette hadde gjort starten på dagen hennes og dagen til mange andre mye bedre!

Dette er bare et lite eksempel. Nå i adventstiden med julen som nærmer seg, snakker vi mye om å gi. Vi ønsker å gi gaver som betyr noe. Til våre nærmeste, men også til gode formål. Vi gjør så godt vi kan, men det er ikke alltid rom for å gi bort så mye vi ønsker. Mange av oss har begrenset med midler. Derfor er det så fint å huske på at ikke alt trenger å være så stort! Tenk i det små! Å smile til noen du treffer i gaten, kan bidra til at nettopp denne personen får en bedre dag! Fordi et smil varmer! Sitter det noen på fortauet for å tigge ? Har du ikke noe å gi? Ikke se bort! Gi et smil! Du trenger ikke å kjenne noen for å gi bort et smil! Når jeg er i butikken og spekulerer masse på de siste julegaver, blir jeg faktisk veldig glad av et lite smil av en tilfeldig forbipasserende. Og når jeg går videre og smiler selv til noen, kjenner jeg at det også varmer å gi bort smil! Jeg blir glad av å smile til andre! 🙂

Dette gjelder hjemme også! Å komme hjem og bli tatt imot med et smil og gode ord, betyr mye! Å  stå opp og bli møtt med smil, gir deg en bedre start på dagen! Om du har en morgen som er vondt, med kroppen som motarbeider deg og natten som har vært dårlig; da kan et smil fra dine nærmeste lette litt på det. Har du veldig mye å gjøre akkurat nå i førjulstiden? Husk at du ikke trenger å gjøre alt alene! Snakk med de som er rundt deg og fordel oppgaver. Og da hjelper det om du gjør det med et smil! Det er ingen nederlag å be om hjelp! Vi skal stå sammen og mange blir glad av å kunne hjelpe. Da kommer smilene frem!

Smil til meg,  jeg skal smile til deg! <3